Energetické úložisko v strednej Európe

Všeobecný opis

Zariadenie na skladovanie energie s kumulatívnym inštalovaným výkonom 384 MW, úložná kapacita umožňujúca čistú ročnú výrobu elektriny 250 GWh. Úložisko bude tvoriť niekoľko menších jednotiek (~32-64 MW) umiestnených na Slovensku (stredná Európa).

Vzhľadom na energetickú hustotu, efektívnosť nabíjania a vybíjania, životnosť a ekologickosť zariadení bude batériové úložisko založené na lítiovo-iónovej technológii. Na zvýšenie energetickej hustoty batérií projekt v menšom rozsahu predpokladá aj zavedenie lítiovo-sírovej technológie.

Projekt ELSEA je zaradený na predbežný zoznam projektov v rámci ENTSO-E TYNDP 2020. Zoznam projektov je publikovaný na webstránke ENTSO-E.
ELSEA projekt je kandidátom pre zaradenie na zoznam projektov všeobecného záujmu 2021 (2021 PCI list)

Prečo veľké energetické úložisko v strednej Európe?

Prerušovaná výroba (veterná, slnečná energia) spôsobuje problémy z hľadiska expedície a zvyšuje náročnosť správy siete. V súčasnosti nie sú dostatočné kapacity na skladovanie nadbytočnej energie ani krátkodobo, čo vedie k zvýšenému dopytu po podporných službách a k neefektívnosti vo využívaní energie.

Investície

Prenos energie si vyžaduje veľké investície do prenosovej a distribučnej infraštruktúry.

Vysoká volatilita

Vysoká volatilita na trhoch s energiami sťažuje predikciu cien elektriny. Odberatelia v súčasnosti nemajú k dispozícii žiadne prostriedky na riadenie odberových špičiek.

Dopad na životné prostredie

Výroba elektriny s intenzívnou produkciou CO2 kvôli podporným službám pre sieť má negatívny dopad na životné prostredie.

Akumulovanie prebytku

Decentralizované výrobné jednotky v domácnostiach obyvateľov EÚ by boli efektívnejšie, keby mohli podľa potreby akumulovať nadbytočnú elektrinu.

Výhody projektu

  • Technológie skladovania energie nám umožňujú skladovať nadbytočnú energiu a využiť ju, keď je prislabá výroba alebo priveľký dopyt.
  • Energetické úložisko prináša flexibilitu v rôznych časových intervaloch – sekundách/minútach, hodinách, týždňoch, či dokonca mesiacoch.
  • Úložisko môže odberateľom pomôcť zvýšiť samoodber solárnej elektriny, či generovať hodnotu tým, že do sústavy vnášajú flexibilitu.
  • Priemyselní odberatelia môžu využiť úložné zariadenia na zníženie odberových špičiek a ako náhradný zdroj v prípade výpadku.
  • Úložisko na akejkoľvek úrovni ponúka systémové služby a záruku bezpečnej a efektívnej prevádzky elektrickej sústavy.
  • Úložisko môže pomôcť odložiť nákladné investície do prenosovej a distribučnej infraštruktúry tým, že predĺži životnosť existujúcich aktív a podporí efektívnejšie fungovanie sietí.
  • Energetické úložisko by mohlo uľahčiť elektrifikáciu vykurovacích a chladiacich odvetví, a podporiť zavedenie rýchlonabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, najmä v oblastiach so slabými sieťami.

Prečo ZSE Energia?

ZSE Energia, energetická spoločnosť so sídlom na Slovensku, má viac ako 95-ročné skúsenosti na trhu s elektrinou v strednej Európe. Patrí medzi najinovatívnejších dodávateľov elektriny a plynu v danom regióne. V roku 2019 má ZSE Energia vyše 1 000 000 zákazníkov a ročne dodáva 9 TWh energie.

Harmonogram realizácie

2021
2022
1
2023
2
2024
2025
3
2026
2035
4

1. 2021 - 2022

Projekt pri spustení získal podporu prevádzkovateľa prenosovej sústavy a Ministerstva hospodárstva

Dizajn projektu a štúdia zrealizovateľnosti

2. 2023 - 2024

Verejné obstarávanie a povoľovacie procesy

3. 2024 - 2025

Výstavba a uvedenie do prevádzky prvej fázy

4. 2026 - 2035

Výstavba a uvedenie do prevádzky nasledujúcich fáz

Kontakt pre verejné konzultácie

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
81647 Bratislava
Slovakia
info@elsea.sk